CÁNH TAY ĐÒN TỰ ĐỘNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG Ý

CÁNH TAY ĐÒN TỰ ĐỘNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG Ý
▪️ OP2 24V –> max. 250Kgs – 2.5m
▪️ OP3 SKYLINE 230V –> max.350Kgs – 3.0m
▪️ OP3 230V –> max. 800Kgs – 3.0m
▪️ OP5 230V –> max. 900Kgs – 5.0m
j
j
j