CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG AN

Vốn điều lệ: 285.92 tỷ đồng

Tỷ lệ sở hữu: 90,00%

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đông Nam Á Long An, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ kho bãi, và kho lạnh, lưu trữ hàng hóa, và cung cấp nước cho khu công nghiệp, tư vấn kiến trúc